Aanbevolen literatuur

Aanbevolen literatuur  2016-2017
NB. tijdens de opleiding wordt door de docenten aan gegeven welke boeken (sterk) aanbevolen worden.

 • Patiëntgericht communiceren, Gids voor de medische praktijk, R van Staveren,
  1e druk, De Tijdstroom, 2012, Deze praktijkgids is in eerste instantie bedoeld voor huisartsen, SEH-artsen, overige medisch specialisten en alle artsen in opleiding die patiëntgerichte communicatie­vaardigheden willen toepassen in de medische praktijk en daarbij wel eens wat inspiratie kunnen gebruiken. Ook andere hulpverleners in de gezondheidszorg, zoals psychologen, verpleegkundigen of therapeuten die vaak onder moeilijke omstandigheden consulten voeren, hebben baat bij de hier beschreven communicatieve vaardigheden.

 

 • Grip op SOLK, Een praktische aanpak voor onverklaarde lichamelijke klachten vanuit neuro-biologisch perspectief, B. Kallen en M. Pennings, Boom Lemma, 2013.
  In Grip op SOLK wordt het brede veld van SOLK wat betreft zienswijzen, verklaringen en interventies inzichtelijker gemaakt. Daarnaast is het een handreiking voor de dagelijkse praktijk voor allen die met SOLK te maken hebben, zoals huisartsen, fysiotherapeuten, specialisten, psychologen, ergotherapeuten, verpleegkundigen en studenten in deze vakgebieden, en uiteraard ook voor patiënten. Het bevat een nieuwe visie gebaseerd op zeer recente inzichten uit de stressverwerkingswetenschappen, de allostase-theorie, die gecombineerd worden met inspanning fysiologische principes. Tevens wordt een geïntegreerd beweeg- en gedrag programma gepresenteerd, het Zelfactie Energie- en Herstelmanagement-programma.

 

 • Behandeling van de conversiestoornis, een interdisciplinaire benadering,
  F. Moene en M. Rumke, Bohn Stafleu van Loghum, 2004, Dit is het eerste Nederlandstalige boek over de behandeling van de conversiestoornis. Patiënten met een conversiestoornis hebben verschijnselen of symptomen die doen denken aan een neurologische ziekte, zoals verlammingen, aanvallen van ongecontroleerd bewegen, blindheid of pseudo-epileptische aanvallen, maar waarvoor geen neurologische of organische oorzaak kan worden vastgesteld. In het boek worden fysiotherapeutische en psychotherapeutische behandeltechnieken beschreven die in het tweesporenmodel worden gebruikt. Indicaties en strategieën worden besproken, uitgewerkt en geïllustreerd met casuïstiek. Het boek eindigt met een beschouwing waarin een aantal aandachtspunten, valkuilen en complicaties worden besproken.

 

 • Essenties van NLP, sleutels tot persoonlijke verandering,  L. Derks, C. Hollander, 11e druk, Kosmos 2011, Behalve de fundamenten van het neuro linguïstisch programmeren, behandelen Jaap Hollander en Lucas Derks de diepere dimensies van dit model van de menselijke ervaring, alsmede diverse nieuwe ontwikkelingen in NLP. In de module Therapeutische Communicatie wordt gebruikt gemaakt van communicatieve vaardigheden en interventies uit de NLP.

 

 • Time to ACT!,  G. Jansen, T. Batink, Thema 2014. Time to Act! Is een bijzonder helder en praktisch geschreven boek. Een aanrader voor iedereen die op een professionele, ervaringsgerichte en praktische manier met ACT (Acceptance and Commitment Therapy) aan de slag wil gaan. De theorie wordt op een laagdrempelige manier uitgelegd en uitgebreid toegelicht met praktijk oefeningen en metaforen. Het boek bevat tevens een DVD met voorbeeldsessies en een link naar een website waar de auteurs allerlei extra informatie vrij beschikbaar stellen.

 

 • The therapeutic alliance. An evidence-based guide to practice, J. C. Muran,
  J. P. Barber (Red.), The Guilford Press, New York/London 2010.  Dit boek is gericht op de doelgroep van therapeuten en studenten en heeft een aantal doelstellingen. In de eerste plaats het schetsen van de wetenschappelijke gegevens op het gebied van de therapeutische relatie in psychotherapie (deel 1). In de tweede plaats het beschrijven van het werken met de therapeutische relatie vanuit verschillende soorten therapeutisch perspectief zoals psycho­dynamische, cognitief gedragsmatige, interpersoonlijke therapie en relatietherapie, gezinstherapie en groepstherapie (deel 2). En in de derde plaats het geven van aanbevelingen voor het werken met moeilijke aspecten van de therapeutische relatie en het geven van trainingen daarin (deel 3).

 

 • Relaxation Revolution,  by Herbert Benson, MD, and William Proctor, JD, (Scribner, 2010).  Relaxation Revolutionis the first disease-by-disease guide to enhancing personal health through therapies based on the science and genetics of mind body healing. The strategies described in this book – which are supported by Dr. Benson’s extensive published research at Harvard Medical School and Massachusetts General Hospital – show you how to “switch off” or “switch on” gene activity associated with health and disease. The Benson-Henry Protocol introduced to the general  public in Relaxation Revolution can be used to treat various medical problems, including: high blood pressure, anxiety, depression, infertility, insomnia, menopausal hot flashes, many pains, including backaches and headaches, phobias.

 

 • Gezond leven met mindfulness, handboek meditatief ontspannen. effectief programma voor het bestrijden van pijn en stress,Jon Kabat-Zinn, Gottmer Uitgevers Groep, Haarlem, 2014 (gereviseerde herdruk). Mindfulness is voor iedereen die zijn beperkingen wil overstijgen en naar een hoger niveau van gezondheid en welbevinden wil groeien. Dit boek laat zien hoe je op meditatie en yoga gebaseerde oefeningen kunt gebruiken om met meer aandacht in het nu te leven. Hierdoor kun je beter omgaan met de stress van alledag. Ontspanning, wijsheid en beheersing worden het uitgangspunt van je leven. `Gezond leven met mindfulness is een lezenswaardig en praktisch boek dat overtuigend laat zien hoe belangrijk meditatie is in ons dagelijks leven.

 

 • Uit je hoofd, in je leven, S. C. Hayes & S Smith, Nieuwezijds  Amsterdam 2006.  Steven Hayes is de grondlegger van ACT (Acceptance and Commitment Therapy).  In dit boek beschrijft hij zijn gedachtengoed in de vorm van een zelfhulpboek. Het is een belangrijk basisboek, voor wie zich verder wil verdiepen in ACT.

 

 • Basisboek Cognitieve Therapie, J.S. Beck, HB Uitgevers, 2011. Cognitieve therapie is een behandelvorm die wordt toegepast bij veel verschillende psychische problemen. Daarbij baseert de therapeut zich op een aantal basisprincipes die in het eerste hoofdstuk van dit boek kort en duidelijk staan beschreven. In de volgende hoofdstukken wordt aangereikt hoe de therapeutische sessies gepland, gestructureerd en ingevuld kunnen worden. Daarna worden de basale stappen in de cognitieve therapie aangereikt en legt de auteur strategieën uit die helpen bij het omvormen van onderliggende vooronderstellingen en overtuigingen bij de cliënt. Er is aandacht voor huiswerk, afronding en voorkomen van terugslag en het boek sluit af met een aantal bruikbare werkbladen.

 

 • Basisboek psychopathologie, I. Franken, P. Muris, D. Denys, De Tijdstroom, 2012. Dit basisboek biedt een algemene introductie in de psychopathologie. Alle psychische stoornissen worden uitvoerig beschreven waarbij zowel de diagnostiek als de behandeling uitvoerig aan bod komen. Er is bijzondere aandacht besteed aan de meest recente wetenschappelijke inzichten opdat de geboden informatie ‘evidence-based’ is getoetst.

 

 • Pijn, waarom?, een gids voor mensen met pijn, B van Cranenburgh,  Iton 2012.  In dit boekje wordt uitgelegd hoe lichamelijke, neurologische, psychologische en sociale factoren in combinatie een rol kunnen spelen bij het ontstaan van chronische pijn, en hoe diezelfde factoren kunnen worden ingezet bij de aanpak van chronische pijn.

 

 • Leven met pijn, De kunst van het aanvaarden, Martine Veehof, Karlein Schreurs, Monique Hulsbergen, Ernst Bohlmeijer, Boom, 2012. Dit zelfhulpboek is gebaseerd op principes uit ACT.  In plaats van de strijd aan te gaan tegen de pijn, leer je de pijn te aanvaarden en toe te laten in je dagelijks leven. Het boek is goed te gebruiken om samen met cliënt door te nemen en oefeningen uit het boek als huiswerk mee te geven. Ook is er een online cursus van beschikbaar.  

 

 • ‘Adem in, adem uit’ , Thich Nhat Hanh, Ten Have, 2011. Een boekje boordevol korte meditaties, anekdotes en adviezen, waarmee je elk moment van de dag mindful kunt doorbrengen.

 

 • Mindful communiceren voor hulpverleners, Pieternel Dijkstra, Boom, 2014
  Mensen communiceren vaak gedachteloos. Pas in een lastige situatie worden ze ‘wakker’ en beseffen ze wat ze precies zeggen en hoe. In de relatie tussen hulpverlener en cliënt waar het succes van de behandeling voor een groot deel afhankelijk is van een goede communicatie tussen hulpverlener en cliënt, is mindful communiceren dan ook belangrijk. Dit houdt in dat een hulpverlener zijn reactie baseert op de informatie die in het ‘hier en nu’ op hem afkomt. 

 

 • Motiverende gespreksvoering,W.R. Miller & S. Rollnick, Ekklesia, 2014
  Dit boek is een standaardwerk over Motiverende Gespreksvoering. Deze belangrijke vorm van hulpverlening is bedoeld om mensen voor te bereiden op en te ondersteunen bij verandering.

 

 • Health Counseling,F. Gerards R. Borgers, Boom Lemma, 2014
  Dit boek is met name geschikt voor mensen die werken binnen de gezondheidszorg en adviserende gesprekken met patiënten houden. Aan de hand van de fasen van gedragsverandering beschrijft het met praktische voorbeelden de systematiek van het (para)medische en verpleegkundige adviesgesprek.

 

 • Overdracht en tegenoverdracht, F. van Delft, Boom Lemma 2012. In dit boek worden de begrippen overdracht en tegenoverdracht, oorspronkelijk ontwikkeld door Freud, vertaald naar de alledaagse beroepspraktijk van begeleiders van cliënten.

 

 • Lichaam en Geest,  J. van Baak e.a., Damon, 2007.  In deze bundel wordt het probleem van de relatie van lichaam en geest aan de orde gesteld vanuit de filosofie en de psychologie, de neurofilosofie en de bewegingswetenschappen, de taal- en literatuurwetenschap en de kunst. Uitgangspunt is de gedachte dat alleen een multidisciplinaire benadering een bevredigend beeld kan geven van de recente ontwikkelingen en de actuele stand van zaken op het gebied van onderzoek. 

 

 • De POWER patiënt, W. Konings, De Gezonde Pers, 2015.  De POWER Patiënt helpt patiënten om een beter resultaat te krijgen in de zorg. Na het lezen van dit boek weet u waarom Powerpatiënten sneller beter zijn, de behandeling krijgen die het beste bij ze past en minder last hebben van bij-effecten van die behandeling. Auteur Wil Konings behandelt de stappen die je als patiënt moet zetten om goede zorg voor jezelf te regelen. Deze stappen zijn beschreven in het door haar ontwikkelde model: de Power Piramide.

 

 • Socratisch motiveren, M Appelo, Boom Cure &Care, 2014.   Handzaam inspirerend boekje geschreven door gezondheidspsycholoog over de socratische dialoog met je cliënt. Bevat DVD met praktijkvoorbeeld van een aantal gesprekken tussen cliënt en therapeut.