Veel gestelde vragen

Vraag 1.
Wat is een pre van jullie opleiding?

Antwoord 1.
Pre van onze opleiding is de nadruk op de praktijk en met name ook op het lichaamsgericht werken. Tevens wordt er veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en de kwaliteit van de therapeutische relatie in de opleiding. Er is veel onderzoek dat aantoont dat de kwaliteit van de behandelrelatie de belangrijkste werkzame factor is in therapie. Dit vergt onder meer het vermogen te kunnen reflecteren op wat er gebeurt in de behandelrelatie. Supervisie en intervisie zijn daarbij waardevolle leervormen.  Zie ook iptopleiding.nl/opleiding/programma voor een korte inhoudsomschrijving van de opleiding.

Vraag 2.
Leidt deze opleiding op tot het erkend NFP en KNGF Diploma Master Psychosomatisch Fysiotherapeut?

Antwoord 2.
Nee, wij bieden een erkende Post-HBO opleiding aan tot psychosomatisch werkend therapeut binnen je eigen discipline, maar die niet opleidt tot het Master niveau.  In combinatie met een reeds verworven mastertitel, professional master of master of science, kun je je na het behalen van de 2 jarige IPT opleiding psychosomatische therapie je inschrijven als psychosomatisch fysiotherapeut in het specialistische register van de N.F.P (zie ook vraag 3).

Vraag 3.
Aan welke criteria moet ik voldoen om in het NFP register te worden geregistreerd?

Antwoord 3.
T.a.v. registratie in het NFP register: er is in de ALV van de NFP (7-11-2012)  besloten dat er per 1-1-2015 bij een aanvraag voor inschrijving in het register geldt:

  1. Door NFP en KNGF erkend Diploma Master Psychosomatisch fysiotherapeut of
  2. Een door NFP en KNGF erkend post-HBO diploma psychosomatisch fysiotherapeut mét daarbij een master diploma.

De opleiding psychosomatisch fysiotherapeut moet voorkomen op de lijst erkende opleidingen NFP en KNGF zoals vermeld op de website. Het diploma Master kan bestaan uit de volgende diploma’s van NVAO-erkende opleidingen:

  1. Master of Science
  2. Graad van Doctor (Dr.),
  3. Master (gespecialiseerde) fysiotherapie, bv geriatriefysiotherapie,
  4. Master met in de titel een beroep in de gezondheidszorg of een term met een relatie met de gezondheidszorg bijvoorbeeld health, pedagogiek, zorg.


Vraag 4.
Is de opleiding al geaccrediteerd?

Antwoord 4.
Voor de fysiotherapeuten geldt:
De N.F.P. (Nederlandse vereniging voor Fysiotherapeuten volgens de Psychosomatiek) heeft de opleiding erkent als opleiding. Het B.O.C.K. heeft daarbij bepaald dat de IPT student vrijgesteld is voor herregistratie van deze periode voor het algemeen register fysiotherapie.

Voor de oefen- en ergotherapeuten geldt:
Stichting ADAP heeft de opleiding geaccrediteerd onder nummer 143454. Het aantal punten wat wordt toegekend is 1170.