Inschrijven is nog mogelijk!

  • 23 april 2015

Het Instituut voor Psychosomatische Therapie biedt de 2 jarige post HBO opleiding aan psychosomatische therapie. De opleiding gaat, bij voldoende inschrijvingen, op 11 september 2015 van start.

Je wordt opgeleid om cliënten met complexe problematiek te kunnen coachen in attitude- en gedragsverandering, waardoor de cliënten beter in staat zijn om hun waardevolle levensdoelen te realiseren en op een andere manier om te gaan met hun gezondheidsproblemen.

De opleiding is met name gericht op de praktijk en daarbij theoretisch onderbouwd. De opleiding onderscheidt zich door de nadruk op de therapeutische relatie en de samenhang tussen lichamelijkheid, cognities en emoties. Niet de juiste techniek of de juiste interventie bepalen het welslagen van de therapie, maar de manier waarop therapeut en cliënt samen omgaan met mogelijkheden en onmogelijkheden tijdens het behandelingsproces. Als psychosomatisch therapeut leer je om adequaat in te kunnen spelen op weerstand ten aanzien van gedragsverandering, de cliënt te motiveren, alsook overdracht en tegenoverdracht te kunnen hanteren. De therapeutische relatie staat centraal in de supervisie en intervisie in de opleiding. Daarnaast leert de psychosomatisch werkend therapeut een breed aantal interventies methodisch in te kunnen zetten waaronder werken met het “ervaarbare lichaam “ (bijvoorbeeld ademtherapie of mindfulness) haptonomisch werken en therapeutische communicatieve vaardigheden uit methoden als Oplossingsgerichte benadering, Motivational Interviewing en A.C.T.

Fysiotherapeuten: In combinatie met een reeds verworven professional master, of master of science, is het voor fysiotherapeuten mogelijk na het behalen van deze opleiding je in te schrijven in het specialistenregister voor psychosomatisch werkende fysiotherapeuten.

Er is nog ruimte om je in te schrijven!

Heb je nog vragen of wil je graag een persoonlijk gesprek? Stuur dan een mailtje naar [email protected].