Inhoud

Onderstaand meer informatie over de inhoud, de organisatie en studiebelasting. 

Doelgroep:
Fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergotherapeuten die zich willen scholen in de behandeling en begeleiding van patiënten met klachten van het bewegend functioneren met complexiteitsniveau drie en vier.

Inleiding:
Het onderwijs bij het IPT is met name praktijkgericht. Het onderwijs wordt verzorgd door docenten die ook werkzaam zijn in de praktijk. Uitgangspunt van de tweejarige opleiding vormt het beroepscompetentieprofiel zoals deze is ontwikkeld voor de psychosomatische fysiotherapie. De beschreven beroepsrollen en competenties met bijbehorende kennis en vaardigheden vormen ook voor de ergotherapeut en oefentherapeut een goede basis om zich te scholen in het psychosomatisch werken binnen hun professie. In de opleiding is er ruimte, onder meer door middel van supervisie en binnen de werkgroepen om te leren hoe de competenties in het eigen beroep geïntegreerd kunnen worden.

Structuur en organisatie van de 2 jarige opleiding:
Er zijn 32 opleidingsdagen, verspreid over 2 jaar: 16 blokken van 2 dagen, op vrijdag en zaterdag. Het onderwijs is onderverdeeld in hoofdmodules en submodules. Elke module heeft zijn eigen thema’s, theorie, praktijkonderdelen en literatuur.

Hoofdmodules  en sub-modules:

1) Therapeutische Communicatie

 1. Vestigen van rapport en afstemming
 2. Informatie inwinnen: methodisch en narratief,
 3. Oplossingsgerichte gespreksvoering. motiveren. Van probleem naar oplossing
 4. Cognitieve (gedrags) interventies:


2) Lichaamsgericht Werken (LGW)

 1. Het ervaarbare lichaam
 2. Het lichaam in contact
 3. Het lichaam in beweging


3) Psychologie, psychopathologie en specifieke klachtenbeelden

 1. Psychologie
 2. Psychopathologie
 3. Specifieke klachtenbeelden:  SOLK, Pijn, Uitputting


4) Onderwijs ondersteunende modules

 1. Projectmatig werken
 2. Supervisie en (begeleide) intervisie
 3. Toetsing en evaluatie

 

Onderdeel van het leerproces vormt het bijhouden van een persoonlijk leerdossier. In het eerste blok worden oefengroepen gevormd. De oefengroepen komen doorgaans tussen de lesblokken bij elkaar. Daarnaast zijn er (zelfstudie)opdrachten ter voorbereiding van het volgende blok.

Toetsing:
Ter afsluiting van het 1e leerjaar en aan het eind van de opleiding vinden er theorie- en praktijktoetsen plaats.

Studiebelasting:
Deze bestaat uit lesuren en zelfstudie uren. De les uren beslaan de 8 onderwijsblokken van 2 dagen per studiejaar. De zelfstudietijd bedraagt circa 8 uur per week. Onder de zelfstudie uren valt het oefenen in de oefengroepjes, het toepassen van het geleerde in de praktijk, bestuderen van opgegeven literatuur (uit reader en verplichte literatuur) en het maken van  opdrachten en toets voorbereiding.

Kernteam docenten:

Albert Mulder: psychosomatisch werkend fysiotherapeut, coach werkzaam in 1e lijnspraktijk voor psychosomatische therapie en stresshantering. Docent, supervisor en trainer scholingen en nascholingen IPT.

Hugo Helmes: psychosomatisch werkend fysiotherapeut, werkzaam in de 1e lijn, fysiotherapiepraktijk. Docent aan de Hogeschool van Amsterdam, opleiding fysiotherapie, docent scholing IPT.

Ronald van der Vlies: arts voor psychosomatische therapie, werkzaam in de 1e lijn. Docent en trainer scholingen en nascholingen IPT.

Jolanda Faber:  ergotherapeut pijnrevalidatie, een interdisciplinair behandelprogramma voor mensen met chronische pijn, in het Rijnlands Revalidatie Centrum. Trainer-adviseur Zorgcommunicatie. Docent scholing IPT.

Overige docenten:

Jan van Trier: psychiater, Sint Antonius ziekenhuis, Utrecht / Nieuwegein, Docent huisartsopleiding, gastdocent voor de module psychopathologie IPT opleiding.

Christien de Jong: GZ psycholoog en psychotherapeut. Vrijgevestigd psychotherapeut. supervisor van de NVRG en als hoofddocent verbonden aan de Postmaster opleiding Psychosociale Oncologie van de RINO in Utrecht, gastdocent voor de module psychologie

Dr. Jan Houtveen:  psycholoog en psychofysioloog. Hij heeft zich afgelopen 20 jaar bezig gehouden met psychologisch en psychofysiologisch wetenschappelijk onderzoek naar Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK), gastdocent voor de module SOLK 

Accreditatie:
Voor de fysiotherapeuten geldt:
De KNGF heeft de opleiding geaccrediteerd voor 629 uur (voor het register algemeen fysiotherapeut). De N.F.P. (Nederlandse vereniging voor Fysiotherapeuten volgens de Psychosomatiek) heeft de opleiding erkent als Post HBO opleiding. Voor registratie in het NFP register is daarbij een (reeds verworven) Professional Master of Master of Science een voorwaarde.

Voor de oefen- en ergotherapeuten geldt:
Stichting ADAP heeft de opleiding geaccrediteerd onder nummer 143454. Het aantal punten wat wordt toegekend is 1170.