Geschiedenis

Korte geschiedenis:
Het Instituut voor Psychosomatische Therapie is een opleidingsinstituut. Zij is in 1983 opgericht door Ronald van der Vlies en Mineke Sundermeijer. Het IPT heeft sindsdien de opleiding tot psychosomatisch fysiotherapeut verzorgd al dan niet in samenwerking met andere organisaties. Sinds 2008 heeft het IPT ook een 2 jarige opleiding tot psychosomatisch ergotherapeut verzorgd. Recentelijk is er voor gekozen om in nauwe samenwerking met DOKh een integrale opleiding aan te bieden aan zowel fysiotherapeuten, ergotherapeuten en oefentherapeuten die zich willen scholen tot psychosomatisch therapeut. Ons uitgangspunt hierbij is geweest dat we vak overstijgende vaardigheden aanbieden.

Samen sterker:
Het IPT is in 2012 een samenwerking aangegaan met het al genoemde scholingsinstituut DOKh (www.dokh.nl ).  DOKh is een onafhankelijke organisatie, die deskundigheidsbevordering en ondersteuning kwaliteitsbeleid aanbiedt, van oudsher voor huisartsen en vanaf 2008 voor zorgverleners in de brede eerste lijn. De kracht van het IPT is dat ze een inhoudelijk praktijk gerichte opleiding aanbieden en de kracht van DOKh is dat ze staan voor een zorgvuldige organisatie en coördinatie van deze opleiding.